OPEINDE :
Diverse percelen grasland/maisland

Betreft een kavel, groot circa 9.52 ha gelegen tussen Kommisjewei/Nijtap en  Kletten te Opeinde (gemeente Smallingerland)

-           bestaande uit drie veldpercelen grasland/maisland

-           ontsluiting rechtstreeks naar de openbare weg Kletten

-           grondsoort: zandgrond

Kadastraal bekend als: gemeente Rottevalle, sectie B, nummers 711, 715, 716, 1358, 2797, 2798, 3414 (gedeeltelijk) en 4321.

Vrij van huur, pacht en gebruik.

De perceelnummers 716, 2797 en 2798 zijn belast met zakelijke rechten ten behoeve van nutsvoorzieningen (bovengrondse hoogspanningsmast en leidingen).

 

Voor verdere informatie kunt u met ons kantoor (0513-636025) contact opnemen.

Terug naar aanbod
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting