ROTTEVALLE :
Percelen grasland aan De Bosk/Swartfean

Namens provincie Fryslân (eigenaar/verkoper) bieden wij percelen weiland/maisland te koop aan.

Belangstellenden kunnen via ons kantoor een omschrijving van het te koop aangebodene verkrijgen. Indien meerdere belangstellenden een bieding willen uitbrengen dan krijgt elk de mogelijkheid om een bieding te doen.

Eventuele overeenstemming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Fryslân of de door haar gemandateerde persoon.

Betreft diverse kavels gelegen nabij Rottevalle (gemeente Smallingerland).

ROTTEVALLE:

- aan de westzijde van de Efterwei (7.16.29 ha) Verkocht onder voorbehoud

- aan de oostzijde van de Efterwei (3.77.04 ha) Verkocht onder voorbehoud

- aan de Hegedoar (3.30.90 ha) Verkocht onder voorbehoud

- aan de De Bosk/Swartfean (3.77.00 ha)


Voor meer informatie kunt u met ons kantoor (0513-636025) contact opnemen.

Terug naar aanbod
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting