ADVISERING
 
Soms komt u situaties tegen waarover u graag advies wilt hebben.
Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld:
-          pacht en pachtovereenkomsten
-          vragen over erfdienstbaarheden
-          bepalingen in eigendomsakten en koopovereenkomsten
-          advisering bij aanpak bodemverontreiniging
-          voorkeursrechten van derden (koop)
-          plannen van de overheid op uw eigendommen
-          lopende landinrichtingsplannen (inbreng/toedeling, etc.)
-          overdracht erfpachtrecht c.q. beëindiging ervan
-          onduidelijkheid over perceelsgrenzen
-          alternatieve aanwending van opstallen en land
-          algemene vragen over onroerende zaken en rechten
-          een second opinion
-          boedelscheidingen
-          waarderingen ingeval van ontbinding van een maatschap
-          het toepassen van de vrijstelling overdrachtsbelasting
-          etc.
 
Voor al deze en andere niet genoemde situaties kunt u Agrarische Makelaardij Van der Zee
inschakelen voor een concreet advies.