PACHT en BEHEER
 
Om in z’n algemeenheid goed te kunnen inschatten wat er speelt in pachtverhoudingen,
is het van belang om pachters èn verpachters te adviseren.
Agrarische Makelaardij Van der Zee wil zich daarom inzetten voor pachters maar ook voor
verpachters maar kan in een specifieke situatie slechts voor één partij optreden.
 
Pachter
Als u pachter bent, heeft u meestal te maken met de rentmeester van uw verpachter.
In de meeste gevallen zorgt hij ervoor dat de pacht geïnd wordt, de pachtovereenkomst
up-to-date blijft en waakt hij over een goede pachtverhouding tussen u en uw verpachter.
Maar er zijn momenten dat de rentmeester hogere prioriteiten stelt aan het belang van zijn
verpachter stelt dan de uwe.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhoging van de pachtprijs, het te koop aanbieden van
het gepachte, uw wens om de overeenkomst aan uw opvolger over te dragen of dat de
overheid het gepachte nodig heeft. Dan is het ook goed om te weten wat uw positie is en
wat uw mogelijkheden zijn. Neem daarvoor contact op met Agrarische Makelaardij Van der Zee.
 
Verpachter
Heeft u echter als ondernemer of als particulier eigendommen welke u verhuurt of wilt gaan
verhuren en u wilt het beheer daarvan overlaten aan een terzake deskundige, dan kan
Agrarische Makelaardij Van der Zee u daarbij van dienst zijn.
Bij beheer van bijvoorbeeld landerijen komen verschillende zaken aan de orde zoals het opstellen
van pachtovereenkomsten, vaststellen van de pachtprijs, lastenverrekening, pachtverlenging en
overname, pachtbeëindiging, gebruik van het gepachte en eventuele verkoop van het gepachte.